Từ điển oxford advanced learners' dictionary 9th edition for android

Oxford University Press

Được xây cất đến máy tính bảng iPad

2.9 • 84 Đánh Giá Miễn tầm giá Cho phnghiền Mua In-App

*

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 9th edition (2015)Please note, there is a newer version of this dictionary in the App Store. New customers, please download our Oxford Advanced Learner’s Dictionary (10th edition) ứng dụng lớn pReview it for không tính tiền or take a 3-day miễn phí trial. Search for “OALD10” lớn find it! Existing customers who have sầu already purchased OALD8 or OALD9, you can of course continue lớn use this ứng dụng as you did before.Download this app to restore your previous in-app purchase of OALD8 or OALD9.

Bạn đang xem: Từ điển oxford advanced learners' dictionary 9th edition for android


Take me forever lớn tải về the purchased section

Please fix, thanks u

Phản Hồi Từ Nhà Phát Triển ,

We're sorry that the download took a long time. If it still hasn't worked, please tin nhắn us at eltdict.help

Purchased but cannot download dictionary right the first time

I already downloaded OALD ứng dụng ti my iphone, then i fully paid 729000 vnd for this dictionary successfully, but i cannot complete the next step of dictionary tải về to lớn use the purchased full dictionary. Please kindly fix it now so that i can tải về the dict, or refund khổng lồ me. Thanks!


I cannot restore the 9th version.

Could you please tell me how i can restore the 9th version? I press the button “download” và “restore” but my current gifur.me is still the 8th one.

Xem thêm: Cách Tăng Tốc Độ Download Cho Utorrent Với Cheat Engine Trên Máy Tính

Phản Hồi Từ Nhà Phát Triển ,

Hi, we're sorry khổng lồ hear about the issue you are experiencing. Please contact Customer Services (eltdict.help
oup.com) with the explanation of your issue, and they will be able khổng lồ help you. Best wishes, the OALD team.


Nhà phát triển, Oxford University Press, chưa cung cấp chi tiết về cách làm bảo đảm an toàn quyền riêng rẽ tư với cách cách xử lý tài liệu của chính bản thân mình mang đến gifur.me. Để biết thêm công bố, hãy xem cơ chế quyền riêng rẽ tư của phòng phát triển.


Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà cải cách và phát triển đã buộc phải đưa thông tin cụ thể về quyền riêng tứ Khi bọn họ gửi bản cập nhật tiếp theo sau của áp dụng.


Tương yêu thích iPhone Yêu cầu iOS 9.0 trsinh sống lên. ipad tablet Yêu cầu iPadOS 9.0 trngơi nghỉ lên. iPod touch Yêu cầu iOS 9.0 trsinh hoạt lên. Máy Mac Yêu cầu macOS 11.0 trsinh sống lên hoặc thiết bị Mac có chip gifur.me M1.
*