File bài tập access download

TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI TẬP.. ACCESS - QUẢN LÝ BÁN HÀNG Câu 1 : Tạo tập tin DataBase viết tên QUANLYBANHANG.MDB vào ổ đĩa C Câu 2 : Thiết kế cấu trúc bảng như sau : - DMMH : Mamh(T,4); tenmh(T,30); Dongia(N, Single). - BANHANG : Sohd(T,3); Ngay(D,Short date); tenkh (T,15). - CHITIETBANHANG : Sohd(T,3); Mamh(T,4), Soluong(N, Single). Câu 3 : Tạo côn trùng tương tác Câu 4 : Nhập dữ liêu cho các bảng Câu 5 : Tạo các truy nã vấn thực hiện những trải nghiệm sau : a. Tạo query tính chi phí mua sắm và chọn lựa của những hóa đối kháng : SOHD, MAMH

Category Tài liệu Tin học tập vnạp năng lượng chống

Page count 2

File type DOC

File kích cỡ

Tên tệp 330143 docx


Tải BAI TAP.. ACCESS - QUAN LY BAN HANG-Tin hoc van phon... (.docx) Tải BAI TAP.. ACCESS - QUAN LY BAN HANG-Tin hoc van phon... (.pdf)

*

Câu 1 : Tạo tập tin CSDL khắc tên QUANLYBANHANG.MDB vào ổ đĩa C

Câu 2 : Thiết kế kết cấu bảng như sau :

-          DMMH : Mamh(T,4); tenmh(T,30); Dongia(N, Single).

You watching: File bài tập access download

-          BANHANG : Sohd(T,3); Ngay(D,Short date); tenkh (T,15).

-          CHITIETBANHANG : Sohd(T,3); Mamh(T,4), Soluong(N, Single).

See more: How To Enable Or Disable Dep In Windows Xp, Vista Or Windows 7?

Câu 3 : Tạo mọt liên hệ

*

*
*
*
Câu 4 : Nhập dữ liêu cho những bảng

 

Câu 5 : Tạo những truy tìm vấn tiến hành các từng trải sau :

a.       Tạo query tính tiền mua hàng của các hóa đối kháng : SOHD, MAMH,SOLUONG, THANHTIEN

b.      Tạo query tính tổng chi phí bên trên mỗi hóa 1-1 :SOHD; TONGTIEN

c.       Tạo query tính tiền sút cho từng hóa đơn : SOHD, TONGTIEN, TIENGIAM biết rằng giả dụ tổng tiền trên từng hóa đối chọi từ 500000 trsinh hoạt lên thì được sút 10%, ngược chở lại không được bớt.

d.      Tạo truy vấn miêu tả lên tiếng tổng hợp theo hình sau :

*


Câu 5 : Tạo size HDBL hình sau

*

Yêu cầu : - SOHD là duy nhất và ko được để trống khi nhập hóa đối kháng mới

-   MAMH dạng combobox, Tenmh,DGB tự động hóa hiển thị, thanhtien tự động hóa tính Lúc nhập con số vào bảng khung phụ

-  Tổng tiền, chi phí bớt, chi phí trả tự động thực hiện khi số liệu trong khung phụ biến đổi.

See more: Cách Tìm File Tải Xuống Trên Iphone Lưu File Download Ở Đâu ?

-   Nút ít IN H.Đơn dùng làm mở ra report hóa đối kháng bán lẻ, nút xóa có chú ý tiếng việt, các nút còn sót lại triển khai đúng công dụng.