Download tài liệu luyện thi toefl junior

TOEFL là bài chất vấn năng lực Tiếng Anh quốc tế reviews kĩ năng tiếng Anh của fan học trong môi trường thiên nhiên học tập thuật. Kết trái sẽ phán hình ảnh đúng đắn kha năng anh ngữ của ttốt qua 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.Tại nước ta, kỳ thi TOEFL Primary cùng TOEFL Junior quen thuộc gì với học sinh khối Tiểu học tập cùng trung học cơ sở. Nhưng nhằm đạt hiệu quả cao vào kỳ thi này yên cầu học sinh yêu cầu gồm sự sẵn sàng thiệt góc cạnh.Amsliên kết xin share kho tư liệu luyện thi TOEFL PRIMARY VÀ JUNIOR.


You watching: Download tài liệu luyện thi toefl junior


See more: {Tải} Download Adobe Premiere Pro Cs6 Full Activate, Download Adobe Premiere Cs6 Pro Full Crack


See more: Ocean Of Games &Raquo; Age Of Empires Ii (2013): Rise Of The Rajas On Steam


Hy vọng cùng với các tài liệu này sẽ giúp đỡ nhỏ ôn thi thiệt xuất sắc với có được công dụng cao.1. TÀI LIỆU TOEFL PRIMARY1.1 Sách STEPhường. 1-- Book 1:https://drive.google.com/file/d/1t5oRb-eC1OEljaol13DHdm0OY9IwQwr-/view?usp=sharing-- Audio script và Answer KEY book 1:https://drive.google.com/file/d/1ThXWQFUIHXSPWpYiP3oZQG5xCNy5vAul/view?usp=sharing-- Book 2:https://drive.google.com/file/d/1NJQEmtc4_SmnwWwVEozGZz0QcGPzWCyV/view?usp=sharing-- Audio script and Answer KEY book 2:https://drive.google.com/file/d/1cLwE4cpmjXYFVYtB586paXPniEh2E5gP/view?usp=sharing-- Book 3:https://drive sầu.google.com/file/d/1cK99CrznNAVEmtGEYoJ8VKa9C0ejbHyQ/view?usp=sharing-- Audio script và Answer KEY book 3:https://drive sầu.google.com/file/d/10ayqVmF1KYOACw0jf2Z5iAbcWfUpjZzK/view?usp=sharing-- AUDIO Book 1, 2 và 3:https://drive.google.com/drive/folders/1BO17y3DomLbU4QZruqnOPppQpbQcTa27?usp=sharing1.2Sách STEP 2-- Book 1:https://drive sầu.google.com/file/d/16YDQX-Bjh7rqIVBEiM-gpD2RTm6XNO2m/view?usp=sharing-- Audio script and Answer KEY book 1:https://drive sầu.google.com/file/d/1Ljb-1FHJirCZHerSKO22FR5zc0lgK5cB/view?usp=sharing-- Book 2:https://drive sầu.google.com/file/d/1NPb5o5CZYCVP0H-yE6l7eBvOu8PDvGHe/view?usp=sharing-- Audio script & Answer KEY book 2:https://drive sầu.google.com/file/d/1raRH5-TGp-QqTslE8w25E1WF7rJUqlPf/view?usp=sharing-- Book 3:https://drive.google.com/file/d/1_kRXXI1QljpiWQWTbSpbCP7znpfW4azY/view?usp=sharing-- Audio script and Answer KEY book 3:https://drive.google.com/file/d/1cGorjQWT2ErWfr2Aoi8nSnj2KP8-ND7M/view?usp=sharing-- AUDIO Book 1, 2 & 3:https://drive.google.com/drive/folders/1NbPhCP1odGrgq-o6SV2I22tTzl1UKmq8?usp=sharing2. TÀI LIỆU TOEFL JUNIOR2.1 Tài liệu Nghe - hiểu:-- Master TOEFL Junior - Intermediate cấp độ (CEFR B1):https://drive.google.com/drive/folders/1wzc2EysB-GmXU4k7QnIZ_1zH4NJ514dc?usp=sharing-- Master TOEFL Junior - Intermediate màn chơi (CEFR B2):https://drive sầu.google.com/drive/folders/1keX005_8G5JhTdc8jRc6UfncmVXDz2J5?usp=sharing2.2 Tài liệu Đọc - hiểu:-- Book:https://drive sầu.google.com/file/d/1TO_bvWsCQcNaGiExlnM77qO-g7uyq2nw/view?usp=sharing-- Audio:https://drive.google.com/drive/folders/1TM5pFCeBhEz7rDvBtj8YcBeZtfBU_sJq?usp=sharing2.3 Sách Perfect Toefl Junior Practice Test BookBook 1:https://drive sầu.google.com/drive/folders/1Jc5ZHz97yvsmHQtQ1KHZ8dQWyXFffn-y?usp=sharingBook 2:https://drive sầu.google.com/drive/folders/12Q9ZFcyo_QoKKWErAXbn3XA3HEZUnTlp?usp=sharingBố bà mẹ quan tâm quãng thời gian góp nhỏ sẵn sàng mang lại hầu hết thử thách tiếng Anh trước 15 tuổi vui miệng đăng ký tạihttp://bit.ly/Tuvan_amssẽ được support chuyên sâu.Trân trọng,gifur.mes Engligh