Download luật các tổ chức tín dụng mới nhất

Cho vay lãi suất vay 0% với ngân hàng được kiểm soát điều hành quánh biệt

Đây là câu chữ rất nổi bật trên Luật Các tổ chức triển khai tín dụng sửa đổi 2017 được Quốc hội khóa XIV trải qua trên kỳ họp thứ 4.

You watching: Download luật các tổ chức tín dụng mới nhất

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

 QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Luật số: 17/2017/QH14

Hà Thành, ngày trăng tròn tháng 11 năm 2017

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn uống cứ Hiếnpháp nước Cộng hòa làng mạc hội chủnghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số trong những điều của Luật Các tổ chức tín dụng thanh toán số 47/2010/QH12.

Điều1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Luật Các tổ chức tín dụng

1.Bổ sung điểm g vào khoản 28 Điều 4 như sau:

“g) Pháp nhân, cá nhânkhông giống có mối quan hệ tàng ẩn khủng hoảng rủi ro cho hoạt động vui chơi của tổ chức triển khai tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài được khẳng định theo nguyên lý nội cỗ của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán,Trụ sở bank quốc tế hoặc theo trải nghiệm bằng văn bạn dạng của Ngân mặt hàng Nhànước thông qua chuyển động tkhô nóng tra, thống kê giám sát so với từng trường hợp rõ ràng.”

2. Bổsung các khoản 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 và 40 vào Điều 4 nlỗi sau:

"33. Can thiệpmau chóng là câu hỏi Ngân hàng Nhà nước trải nghiệm tổ chức triển khai tín dụng, Trụ sở ngânhàng quốc tế khắc phục và hạn chế tình trạng hiện tượng trên khoản 1 Điều 130acủa Luật này.

34. Kiểm soátnhất là câu hỏi đặt một nhóm chức tín dụng thanh toán đằng sau sự kiểm soát trực tiếpcủa Ngân sản phẩm Nhà nước theo khí cụ tại Mục 1 Chương thơm VIII của Luật này.

35. Phương thơm án cơ cấulại tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành đặc biệt (sau đây call là pmùi hương ántổ chức cơ cấu lại) là 1 trong những phương pháp sau đây:

a) Phương thơm án phục hồi;

b) Phương thơm án sáp nhập,phù hợp độc nhất vô nhị, chuyển nhượng toàn cục cổ phần, phần vốn góp;

c) Phương án giải thể;

d) Pmùi hương án chuyểngiao bắt buộc;

đ) Pmùi hương án phá sản.

36. Phương án phụchồi là cách thực hiện áp dụng các giải pháp nhằm tổchức tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành đặc biệt tự hạn chế triệu chứng dẫn mang đến tổ chứctín dụng thanh toán đó được đặt vào kiểm soát quan trọng đặc biệt.

37. Phương thơm án sápnhập, thích hợp nhất,ủy quyền toàn bộ cổphần, phần vốngóp là giải pháp áp dụng khi bao gồm tổ chức triển khai tín dụng thanh toán dấn sáp nhập,hợp duy nhất,gồm công ty đầu tư chi tiêu nhấn chuyển nhượng ủy quyền tổng thể CP, phần vốn góp của tổ chức tíndụng được điều hành và kiểm soát quan trọng.

38. Phương án chuyểngiao bắt buộc là phương án nhà download, thành viên góp vốn, cổ đông của ngânsản phẩm tmùi hương mại được kiểm soát đặc trưng cần bàn giao toàn thể CP, phầnvốn góp mang đến bên thừa nhận chuyển giao.

39. Bên thừa nhận chuyểngiao là tổ chức tín dụng thanh toán trong nước, tổ chức tín dụng quốc tế, bên đầutứ không giống bao gồm ý kiến đề xuất được nhận chuyển giao đề xuất và được cơ quan đơn vị nước cóthẩm quyền ra quyết định được trao chuyển nhượng bàn giao phải.

40. Tổ chức tíndụng hỗ trợlà tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được chỉ định và hướng dẫn tyêu thích gia quản lí trị, kiểm soát, điều hành và quản lý, hỗtrợ tổ chức với hoạt động vui chơi của tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành đặc biệt quan trọng.”

3. Sửađổi, bổ sung cập nhật điểm b khoản 1 Điều 28 nlỗi sau:

“b) Tổ chức tín dụngbị phân tách, bóc tách, sáp nhập, đúng theo độc nhất vô nhị, giải thể, vỡ nợ, chuyển đổi hiệ tượng pháplý;”

4. Sửathay đổi, bổ sung cập nhật những điểm c, đ, e với g khoản1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều 29 nhỏng sau:

“c) Địa vị trí đặt trụsở Trụ sở của tổ chức triển khai tín dụng;”

“đ) Mua cung cấp, chuyểnnhượng phần vốn góp của chủ ssinh sống hữu; giao thương mua bán, chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp củathành viên góp vốn; mua bán, chuyển nhượng CP của người đóng cổ phần lớn; giao thương,chuyển nhượng CP dẫn cho cổ đông lớn thành cổ đông thường và trở lại.

Trường đúng theo giao thương mua bán,ủy quyền phần vốn góp của tổ chức triển khai tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn,bên cài đặt, nhận chuyển nhượng ủy quyền đề xuất đáp ứng ĐK so với chủ thiết lập, thànhviên góp vốn theo chế độ trên các điều 20, 70 và 71 của Luật này;

e) Tạm chấm dứt hoạt độngsale từ bỏ 05 ngày thao tác làm việc trlàm việc lên, trừ ngôi trường phù hợp lâm thời xong hoạt động vày sựkiện bất khả kháng;

g) Niêm yết cổ phiếubên trên Thị trường triệu chứng khân oán nước ngoài.”

“2.Hồ sơ, trình từ, thủ tục chấp thuận chuyển đổi pháp luật tại khoản 1 Điều này vàViệc sửa đổi, bổ sung Giấy phxay được thực hiện theo giải pháp của Ngân hàng Nhànước.

3.Việc biến hóa mức vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốncủa quỹ tín dụng quần chúng. # được thực hiện theo giải pháp của Ngân mặt hàng Nhà nước.”

5. Sửađổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 29 như sau:

“a) Sửa thay đổi, bổ sung Điềulệ của tổ chức triển khai tín dụng tương xứng với biến đổi đã có được chấp thuận;”

6. Bổsung điểm h vào khoản 1 Điều 33 nhỏng sau:

“h) Người phải chịutrách rưới nhiệm theo Tóm lại thanh khô tra dẫn tới việc tổ chức triển khai tín dụng, bỏ ra nhánhbank quốc tế bị xử phạt vi phạm hành chủ yếu vào lĩnh vực tiền tệ vàngân hàng nghỉ ngơi size pphân tử tiền tối đa đối với hành vi phạm luật nguyên lý về giấyphnghiền, quản lí trị, quản lý điều hành, cổ phần, CP, góp vốn, download cổ phần, cung cấp tín dụng,cài trái phiếu doanh nghiệp, Tỷ Lệ đảm bảo an toàntheo biện pháp của pháp luật về xử trí vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ tiền tệvới ngân hàng.”

7. Sửađổi, bổ sung khoản 3 cùng bổ sung cập nhật khoản 4 vào Điều 34 nhỏng sau:

“3. Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng chủ tịch (Phó giám đốc) và những chức danh tương đương của tổchức tín dụng thanh toán không được bên cạnh đó là member Hội đồng quản ngại trị, thành viênHội đồng thành viên, member Ban kiểm soát và điều hành của tổ chức triển khai tín dụng khác, trừngôi trường phù hợp tổ chức triển khai sẽ là cửa hàng bé của tổ chức triển khai tín dụng. Phó Tổng giám đốc(Phó giám đốc) với các chức vụ tương tự của tổ chức tín dụng thanh toán không được đồngthời là Tổng chủ tịch (Giám đốc), Phó Tổnggiám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức vụ tương tự của chúng ta không giống.

4. Chủ tịch Hội đồngquản lí trị, Chủ tịch Hội đồng member, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chứctín dụng không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, member Hội đồngquản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, member Hội đồng member, Chủ tịchcông ty, Tổng người đứng đầu (Giám đốc), Phó Tổng chủ tịch (Phó giám đốc) hoặc các chứcdanh tương đương của người sử dụng không giống.”

8. Bổsung khoản 4 vào Điều 39 như sau:

“4. Tổ chức tín dụngphải thông tin bởi văn uống bản mang đến Ngân mặt hàng Nhà nước các lên tiếng lao lý trên khoản1 Vấn đề này trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày tổ chức triển khai tín dụng thừa nhận đượcthông tin công khai theo chính sách trên khoản 2 Điều này.”

9. Bổsung khoản 2a vào sau cùng khoản 2 Điều45 nlỗi sau:

“2a. Bổ nhiệm, miễnnhiệm, kỷ nguyên lý, đình chỉ cùng ra quyết định nút lương, lợi ích không giống đối với những chứcdanh thuộc phần tử kiểmtân oán nội cỗ.”

10.Sửa đổi, bổ sung điểm c cùng bổ sung cập nhật điểmd vào khoản 1 Điều 50 nlỗi sau:

“c) Có bằng đại họctrlàm việc lên;

d) Có tối thiểu 03 nămlà bạn thống trị, tín đồ quản lý điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 nămlà bạn quản lý, người quản lý điều hành của chúng ta hoạt động trong lĩnh vực tàichủ yếu, bank, kế toán, kiểm tân oán hoặc của người tiêu dùng khác gồm vốn chủ ssống hữubuổi tối tgọi bằng nấc vốn pháp định đối với loại hình tổ chức triển khai tín dụng tương ứnghoặc tất cả ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trên thành phần nghiệp vụ về tài chính,ngân hàng, kế toán thù, kiểm toán.”

11.Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 50nlỗi sau:

“d) Có tối thiểu 05 nămlà fan quản lý của tổ chức tín dụng thanh toán hoặc tất cả tối thiểu 05 năm là Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng người đứng đầu (Phó giám đốc) doanh nghiệp tất cả vốn công ty tải tốitgọi bởi nút vốn pháp định so với loại hình tổ chức tín dụng thanh toán khớp ứng cùng cóít nhất 05 năm thao tác trực tiếp trong nghành nghề dịch vụ tài thiết yếu, ngân hàng, kế toán thù,kiểm tân oán hoặc gồm tối thiểu 10 năm làm việc trực tiếp trong nghành nghề dịch vụ tài chủ yếu,ngân hàng, kế tân oán, kiểm toán;”

12.Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 52 nlỗi sau:

“6. Tổ chức tín dụngcổ phần đề nghị có về tối tgọi 100 người đóng cổ phần cùng không giảm bớt con số tối đa, trừngân hàng thương mại được kiểm soát điều hành quan trọng đặc biệt đã tiến hành phương pháp chuyểngiao đề nghị lao lý tại Mục 1đ ChươngVIII của Luật này.”

13.Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 54nlỗi sau:

“c) chịu đựng trách nhiệmtrước luật pháp về tính chất phù hợp pháp của nguồn chi phí góp, sở hữu, nhấn ủy quyền cổphần trên tổ chức triển khai tín dụng; không áp dụng nguồn chi phí vị tổ chức tín dụng thanh toán, chinhánh bank quốc tế cấp tín dụng thanh toán đểthiết lập, thừa nhận ủy quyền cổ phần của tổ chức tín dụng; không được góp vốn, cài cổphần của tổ chức tín dụng bên dưới thương hiệu của cá nhân, pháp nhân không giống bên dưới phần lớn hiệ tượng,trừ trường phù hợp ủy thác theo lao lý của pháp luật;”

14.Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 cùng khoản3 Điều 55 như sau:

“a) Sở hữu CP tạitổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành quan trọng đặc biệt theo phương án tổ chức cơ cấu lại được cấp cóthđộ ẩm quyền phê duyệt; tải CP của tổ chức tín dụng trên cửa hàng con, côngty links chính sách trên khoản 2 cùng khoản 3 Điều 103,khoản 3 Điều 110 của Luật này;”

“3. Cổ đông với ngườigồm liên quan của người đóng cổ phần đó không được cài đặt CP vượt thừa 20% vốn điều lệcủa một tổ chức tín dụng thanh toán, trừ trường hòa hợp công cụ tại những điểm a, b với c khoản2 Như vậy. Cổ đông Khủng của một đội nhóm chức tín dụng thanh toán và người dân có liên quan của cổđông kia không được download CP tự 5% trnghỉ ngơi lên vốn điều lệ của một đội chức tíndụng khác.”

15.Sửa thay đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 56như sau:

“c) Thành viên Hội đồngquản ngại trị, thành viên Ban kiểm soát và điều hành, Tổng người đứng đầu (Giám đốc) ủy quyền cổphần đến đơn vị đầu tư chi tiêu khác nhằm tiến hành phương án cơ cấu tổ chức lại đã có được cấp cho có thẩmquyền phê xem xét.”

16.Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 63 nhỏng sau:

“5. Bổ nhiệm, miễnnhiệm, kỷ phương tiện, đình chỉ và ra quyết định mức lương, ích lợi khác đối với những chứcdanh Tổng người có quyền lực cao (Giám đốc), Phó Tổngngười có quyền lực cao (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Thư cam kết Hội đồng cai quản trị và tín đồ quảnlý, bạn điều hành không giống theo lao lý nội bộ của Hội đồng cai quản trị.”

17.Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 Điều 75 như sau:

“2. Chủ tịch và thànhviên khác của Hội đồng quản lí trị, Trưởng ban và member khác của Ban kiểmrà, Tổng chủ tịch (Giám đốc) của bank hợp tác ký kết làng, quỹ tín dụng nhân dânbuộc phải đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, thông thuộc vềhoạt động bank theo cách thức của Ngân mặt hàng Nhà nước với đề xuất nằm trong danhsách đã được Ngân sản phẩm Nhà nước chấp thuận.

Ngânsản phẩm Nhà nước hiện tượng ví dụ thủ tục, hồ sơ chấp thuận đồng ý danh sách dự kiến việcthai, chỉ định các chức danh quy định tại khoản này.”

18.Sửa thay đổi nhiều tự “buộc phải được đăng ký tại” thành “đề nghị gửi” tạikhoản 3 Điều 31 với khoản 2 Điều 77; sửa đổi cụm tự “cai quản lýtài sản bảo đảm” thành “quản lý nợ cùng khai thác tài sản” tại khoản3 Điều 103 với khoản 3 Điều 110.

19.Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 2, khoản 6 vàbổ sung cập nhật khoản 7 vào Điều 126 nhưsau:

“2. Quy định tại khoản1 Điều này sẽ không áp dụng đối với quỹ tín dụng thanh toán quần chúng. # cùng ngôi trường hòa hợp cung cấp tín dụngdưới hiệ tượng kiến thiết thẻ tín dụngcho cá thể.

Hạn nấc thẻ tín dụngđối với cá nhân điều khoản tại khoản 1 Vấn đề này được thực hiện theo qui định củaNgân sản phẩm Nhà nước.”

“6. Tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng để góp vốn, sở hữu cổ phầncủa tổ chức tín dụng thanh toán.

7. Việc cung cấp tín dụngđiều khoản tại các khoản 1, 3, 4, 5 với 6 Như vậy bao gồm cả chuyển động cài, đầutư vào trái phiếu doanh nghiệp lớn.”

đôi mươi.Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm b khoản 1, bổsung khoản 5 vào Điều 127 nhưsau:

“b) Kế tân oán trưởng củatổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Chủ tịch với thành viên không giống củaHội đồng quản lí trị, Trưởng ban với member khác của Ban kiểm soát và điều hành, Giám đốc,phó tổng giám đốc cùng các chức vụ tương tự của quỹ tín dụng nhân dân;”

“5. Tổng nút dư nợ cấptín dụng thanh toán lao lý tại khoản 2 Như vậy bao gồm cả tổng mức thiết lập, đầu tư chi tiêu vào tráiphiếu do những đối tượng người dùng phương tiện tại những điểm a, c cùng d khoản 1 Vấn đề này pháthành; tổng giá trị dư nợ cấp tín dụng hình thức tại khoản 4 Điều này bao hàm cả tổngnấc sở hữu, đầu tư vào trái phiếu do những đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm e khoản 1 Điềunày thành lập.”

21.Sửa đổi, bổ sung cập nhật những khoản 4, 5 và7 Điều 128 nlỗi sau:

“4. Mức dư nợ cấp cho tíndụng công cụ trên khoản 1 cùng khoản 2 Điều này bao hàm cả tổng mức thiết lập, đầu tưvào trái khoán vị quý khách, người dân có liên quan của người sử dụng đó xây dừng.

5. Giới hạn và điềukiện cung cấp tín dụng để đầu tư chi tiêu, kinh doanh CP, trái khoán công ty của tổchức tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vì Ngânsản phẩm Nhà nước luật.”

“7. Trường đúng theo đặc biệt,nhằm triển khai trọng trách kinh tế tài chính - làng hội nhưng mà kĩ năng phù hợp vốn của những tổ chức tíndụng, Trụ sở ngân hàng quốc tế không đáp ứng nhu cầu được nhu yếu của một kháchmặt hàng thì Thủ tướng Chính phủ quyết định nấc cấp tín dụng buổi tối nhiều thừa quá những giớihạn luật trên khoản 1 với khoản 2 Như vậy so với từng ngôi trường vừa lòng cụ thể.

Thủtướng mạo nhà nước mức sử dụng ĐK, hồ sơ, trình tự kiến nghị chấp thuận đồng ý nút cấptín dụng tối đa quá vượt các giới hạn giải pháp trên khoản 1 với khoản 2 Điềunày.”

22.Bổ sung khoản 6 vào Điều 129 nlỗi sau:

“6. Mức góp vốn, muaCP hình thức tại khoản 1 cùng khoản 3 Điều này sẽ không bao hàm nấc góp vốn, muacổ phần của bạn làm chủ quỹ là chủ thể nhỏ, đơn vị link của ngân hàngthương thơm mại, cửa hàng tài bao gồm vào một trong những công ty tự các quỹ vì đơn vị kia quảnlý.”

23.Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 130nhỏng sau:

“e) Tỷ lệ tải, đầu tưtrái phiếu nhà nước, trái khoán được Chính phủ bảo lãnh.”

24.Bãi vứt khoản 5 Điều 130.

25.Bổ sung Điều 130a vào sau cùng Điều 130như sau:

“Điều130a. Áp dụng can thiệp mau chóng đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàng nướcngoài

1. Ngân hàng Nhà nướcchăm chú áp dụng can thiệp mau chóng đối với tổ chức tín dụng thanh toán lâm vào một vào cáctrường phù hợp tiếp sau đây nhưng chưa được đặt vào kiểm soát và điều hành đặc biệt theo phép tắc tạiĐiều 145 của Luật này:

a) Không gia hạn đượcxác suất tài năng bỏ ra trả nguyên tắc trên điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật này trongthời hạn 03 mon liên tục;

b) Không gia hạn đượcXác Suất bình yên vốn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này vào thờigian 06 mon liên tục;

c) Xếp hạng bên dưới mứcvừa phải theo luật của Ngân sản phẩm Nhà nước.

2. Ngân hàng Nhà nướcđể ý áp dụng can thiệp mau chóng so với chi nhánh ngân hàng quốc tế lúc thuộcmột trong những ngôi trường hòa hợp mức sử dụng tại những điểm a, b cùng c khoản 1 Vấn đề này.

3. Trong thời hạn 30ngày, Tính từ lúc ngày nhận thấy văn uống bạn dạng vận dụng can thiệp nhanh chóng của Ngân mặt hàng Nhà nước,tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng quốc tế yêu cầu báo cáo Ngân mặt hàng Nhà nướcthực trạng, nguyên ổn nhân, phương án khắc phục chứng trạng hiện tượng tại khoản 1 Điềunày cùng tổ chức triển khai triển khai thực hiện. Ngân hàng Nhà nước có vnạp năng lượng bản thử dùng tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế kiểm soát và điều chỉnh phương pháp khắc phục và hạn chế nếuxét thấy cần thiết.

Thời hạn thực hiệnphương án khắc phục buổi tối nhiều là 0một năm, kể từ ngày bao gồm văn uống phiên bản vận dụng can thiệp sớmcủa Ngân hàng Nhà nước.

4. Pmùi hương án tự khắc phụcbao gồm một hoặc một số trong những giải pháp sau đây:

a) Thu eo hẹp văn bản,phạm vi chuyển động, hạn chế những giao dịch thanh toán lớn;

b) Tăng vốn điều lệ,vốn được cấp; tăng tốc sở hữu gia sản bao gồm tính thanh khô khoản cao; cung cấp, chuyểnnhượng tài sản với tiến hành những chiến thuật khác để đáp ứng đề xuất đảm bảo antoàn trong chuyển động ngân hàng;

c) Hạn chế bỏ ra trả cổtức, phân phối hận lợi nhuận;

d) Cắt bớt bỏ ra phívận động, ngân sách quản lí lý; hạn chếtrả thù lao, lương, thưởng trọn so với tín đồ thống trị, fan điều hành;

đ) Tăng cường cai quản trịđen thui ro; tổ chức lại máy bộ quản lý, cắt giảm nhân sự;

e) Các giải pháp kháctheo nguyên tắc của quy định.

5. Trường vừa lòng tổ chứctín dụng, chi nhánh bank nước ngoài không kiến thiết được phương pháp xung khắc phụctheo khí cụ trên khoản 3 Điều này hoặc hếtthời hạn triển khai phương pháp cơ mà không khắc phục được triệu chứng điều khoản tại khoản1 Vấn đề này thì tùy thuộc vào tính chất, cường độ khủng hoảng rủi ro, Ngân mặt hàng Nhà nước yêu cầu tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành một hoặc một trong những biệnpháp giải pháp tại khoản 4 Như vậy.

6. Ngân hàng Nhà nướctất cả vnạp năng lượng phiên bản kết thúc vận dụng can thiệp sớm sau khi tổ chức tín dụng thanh toán, chi nhánhbank quốc tế hạn chế và khắc phục được chứng trạng qui định trên khoản 1 Điều này hoặcKhi tổ chức tín dụng thanh toán được đặt vào kiểm soát và điều hành đặc trưng.

7. Ngân hàng Nhà nướcqui định chi tiết Điều này.”

26.Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 141 như sau;

“c) Thay đổi tên chinhánh của tổ chức triển khai tín dụng; trợ thì xong hoạt động kinh doanh dưới 05 ngày làm việc;niêm yết CP trên Thị phần triệu chứng khoán nội địa.”

27.Sửa đổi, bổ sung Mục 1 Cmùi hương VIII như sau:

“Mục 1.KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 145. Trường hợpđặt tổ chức tín dụng thanh toán vào điều hành và kiểm soát đặc biệt

1. Tổ chức tín dụngđược coi như xét đặt vào điều hành và kiểm soát đặc trưng Khi lâm vào một trong những trong các ngôi trường hợpsau đây:

a) Mất, có nguy cơ mấtkĩ năng bỏ ra trả hoặc mất, tất cả nguy hại mất kỹ năng tkhô hanh toán theo dụng cụ củaNgân hàng Nhà nước;

b) Số lỗ lũy kế của tổchức tín dụng thanh toán to hơn 50% quý hiếm của vốn điều lệ cùng các quỹ dự trữ ghi trongbáo cáo tài thiết yếu đã được kiểm toán gần nhất;

c) Không bảo trì đượcTỷ Lệ bình an vốn pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 130 của Luật này vào thờigian 12 tháng thường xuyên hoặc Tỷ Lệ an ninh vốn phải chăng hơn 4% vào thời hạn 06tháng liên tục;

d) Xếp hạng yếu hèn kémtrong 02 năm liên tục theo phương pháp của Ngân hàng Nhà nước.

2. lúc tất cả nguy cơ tiềm ẩn mấtnăng lực chi trả, nguy hại mất tài năng thanh hao toán, tổ chức tín dụng phải kịp thờireport Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguim nhân, những biện pháp sẽ áp dụng,những phương án dự loài kiến áp dụng nhằm khắc phục và hạn chế cùng các khuyến cáo, đề nghị cùng với Ngânsản phẩm Nhà nước.

Điều 145a. Quyết địnhđặt tổ chức tín dụng thanh toán vào kiểm soát điều hành đặc biệt

1. Ngân mặt hàng Nhà nướcđể ý, quyết định đặt tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thuộc trường phù hợp cơ chế trên khoản 1 Điều145 của Luật này vào điều hành và kiểm soát quan trọng với thành lập Ban điều hành và kiểm soát đặc trưng đểkiểm soát và điều hành hoạt động của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đó.

2. Ngân hàng Nhà nướcmức sử dụng những câu chữ sau đây:

a) Hình thức kiểmsoát đặc trưng, thời hạn kiểm soát đặc trưng, gia hạn thời hạn kiểm soát và điều hành quan trọng đặc biệt,chấm dứt kiểm soát điều hành đặc trưng, ra mắt thông tinvề vấn đề điều hành và kiểm soát đặc biệt tổ chức triển khai tín dụng;

b) Thành phần, con số,cơ cấu, phép tắc hoạt động của Ban kiểm soát và điều hành quan trọng tương xứng với vẻ ngoài kiểmkiểm tra đặc biệt cùng yếu tố hoàn cảnh của tổ chức triển khai tín dụng được điều hành và kiểm soát quan trọng đặc biệt.

3. Kể từ ngày Ngânhàng Nhà nước đặt tổ chức triển khai tín dụng thanh toán vào điều hành và kiểm soát đặc trưng, dư nợ nơi bắt đầu, lãi của khoảncho vay tái cấp cho vốn của Ngân sản phẩm Nhà nước so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán kia đượcchuyển thành dư nợ cho vay vốn đặc biệt quan trọng.

Điều 145b. Chnóng dứtkiểm soát điều hành sệt biệt

Ngân hàng Nhà nướcchăm chú, đưa ra quyết định hoàn thành kiểm soát đặc biệt quan trọng đối với tổ chức tín dụng đượcđiều hành và kiểm soát quan trọng ở trong một trong các ngôi trường đúng theo sau đây:

1. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát điều hành đặc trưng hạn chế được triệu chứng dẫn đến tổ chức tín dụng thanh toán đóđược đặt vào điều hành và kiểm soát quan trọng cùng tuân thủ những Xác Suất đảm bảo bình an quy địnhtrên Điều 130 của Luật này;

2. Trong thời gian kiểmthẩm tra quan trọng đặc biệt, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành đặc biệt được sáp nhập, đúng theo nhấtvào tổ chức tín dụng khác hoặc bị giải thể;

3. Sau khi Thẩm phánchỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp cai quản, thanh khô lý gia sản để tiến hànhthủ tục phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát và điều hành quan trọng.

Điều 146. Thmquyền ra quyết định cơ cấu tổ chức lại tổ chức tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát quánh biệt

1. nhà nước có thẩmquyền sau đây:

a) Quyết định chủtrương tổ chức cơ cấu lại theo cách thực hiện giải thể, chuyển giao đề nghị, phá sản tổ chứctín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành đặc biệt;

b) Phê chuẩn y phươngán chuyển giao đề nghị, phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát quánh biệt;

c) Quyết định áp dụnggiải pháp đặc biệt quan trọng nhằm mục tiêu bảođảm bình yên khối hệ thống tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, cô đơn trường đoản cú, bình an buôn bản hội Lúc xử trí tổ chứctín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành quan trọng đặc biệt và report Quốc hội tại kỳ họp sớm nhất.

2. Thủ tướng mạo Chính phủgồm thẩm quyền sau đây:

a) Quyết định chủtrương tổ chức cơ cấu lại theo giải pháp hồi sinh, sáp nhập, hòa hợp nhất, chuyển nhượngcục bộ cổ phần, phần vốn góp đối với ngân hàng tmùi hương mại, ngân hàng hòa hợp táclàng, cửa hàng tài thiết yếu được kiểm soát điều hành đặc biệt;

b) Phê coi ngó phươngán hồi sinh, sáp nhập, hòa hợp duy nhất, chuyển nhượng toàn thể cổ phần, phần vốn góp đốivới ngân hàng thương mại, ngân hàng bắt tay hợp tác thôn, chủ thể tài bao gồm được kiểmkiểm tra quánh biệt;

c) Quyết định việccho vay vốn đặc trưng của Ngân sản phẩm Nhà nước với lãi vay ưu tiên tới cả 0% đối vớitổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

3. Ngân hàng Nhà nướcgồm thẩm quyền sau đây:

a) Quyết định chủtrương cơ cấu tổ chức lại theo cách thực hiện phục sinh, sáp nhập, vừa lòng duy nhất, đưa nhượngtoàn bộ phần vốn góp so với quỹ tín dụng thanh toán dân chúng, tổchức tài chính vi mô;

b) Phê duyệt y phươngán phục sinh, sáp nhập, đúng theo độc nhất vô nhị, chuyển nhượng toàn cục phần vốn góp so với quỹtín dụng quần chúng. #, tổ chức tài chủ yếu vi mô, trừngôi trường vừa lòng quyết định câu hỏi cho vay vốn đặc biệt công cụ trên điểm c khoản 2 Điềunày;

c) Quyết định vấn đề Bảohiểm tiền gửi VN mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng thanh toán hỗ trợ.

Điều 146a. Nhiệm vụ,quyền lợi và nghĩa vụ của Ngân sản phẩm Nhà nước so với tổ chức tín dụng được kimthẩm tra quánh biệt

1. Xử lchủ kiến nghị củaBan kiểm soát điều hành quan trọng đặc biệt vẻ ngoài trên Điều 146b của Luật này.

2. Quyết định áp dụngmột hoặc một vài phương án cung ứng nguyên tắc trên khoản 1 cùng khoản 2 Điều 148b của Luậtnày trước khi cách thực hiện cơ cấu lại được phê để mắt, trừ ngôi trường đúng theo đưa ra quyết định việccho vay quan trọng đặc biệt biện pháp tại điểm c khoản 2 Điều 146 của Luật này.

3. Chỉ định Chủ tịchvới member không giống của Hội đồng quản trị, Chủ tịch cùng member khác của Hội đồngmember, Trưởng ban với member không giống của Ban điều hành và kiểm soát, Tổng giám đốc(Giám đốc), Phó Tổng người có quyền lực cao (Phó giám đốc) cùng những chức danh tương đương của tổchức tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành đặc biệt quan trọng.

4. Quyết định, điềuchỉnh văn bản, phạm vi hoạt động, mạng lướihoạt động của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

5. Quyết định khôngáp dụng các biện pháp phục sinh kĩ năng thanh khô toán hoặc chấmxong áp dụng những phương án hồi sinh khảnăng thanh khô toán thù đối với tổ chức triển khai tín dụng triển khai giải pháp phá sản sẽ đượcphê chú tâm.

6. Quyết định việcgiải ngân cho vay quan trọng của Ngân sản phẩm Nhà nước theo biện pháp trên điểm a khoản 1 Điều146d của Luật này, trừ trường hợp ra quyết định bài toán giải ngân cho vay đặc biệt chính sách tạiđiểm c khoản 2 Điều 146 của Luật này.

7. Yêu cầu công ty cài đặt,member góp vốn, người đóng cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát quánh biệt:

a) Báo cáo Việc sử dụngcổ phiếu, phần vốn góp;

b) Không được chuyểnnhượng CP, phần vốn góp;

c) Không được sử dụngCP, phần vốn góp để triển khai gia tài đảm bảo.

8. Nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo pháp luật của Luật này.

Điều 146b. Nhiệm vụ,quyền lợi của Ban điều hành và kiểm soát quánh biệt

1. Chỉ đạo Hội đồngcai quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức triển khai tín dụng đượckiểm soát quan trọng tiến hành những văn bản sau đây:

a) Rà kiểm tra và điều chỉnhcơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, màng lưới, vận động marketing, triệu tập thu hồi nợ xấu, xửlý gia sản bảo đảm;

b) Cắt bớt ngân sách,bao hàm cả việc giảm giảm lãi suất của những khoản chi phí gửi, trái khoán có lãi suấtcao, chi phí thuê của các đúng theo đồng thuêgia sản, thuê cài đặt gia sản gồm tiền mướn cao.

2. Chỉ đạo tổ chứctín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng xây dừng, tiến hành cách thực hiện tổ chức cơ cấu lại theohiện tượng của Luật này.

3. Tạm đình chỉ mộthoặc một vài hoạt động kinh doanh của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành quan trọng đặc biệt nếucác hoạt động này rất có thể gia tăng rủi ro khủng hoảng mang lại tổ chức tín dụng kia hoặc ko phùphù hợp với giải pháp cơ cấu tổ chức lại đã làm được phê chú tâm.

4. Đình chỉ, lâm thời đìnhchỉ quyền quản trị, quản lý điều hành, kiểm soát và điều hành tổ chức tín dụng cùng đề nghị Ngânmặt hàng Nhà nước chỉ định và hướng dẫn người sửa chữa Chủ tịch, thành viên Hội đồng cai quản trị,Chủ tịch, member Hội đồng member, Trưởng ban, thành viên Ban điều hành và kiểm soát,Tổng người đứng đầu (Giám đốc), Phó Tổng người có quyền lực cao (Phó giám đốc) với những chức danhtương tự của tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành đặc trưng.

5. Yêu cầu Hội đồngcai quản trị, Hội đồng member, Tổng giám đốc (Giám đốc) miễn nhiệm, đình chỉcông tác đối với người có hành động vi phi pháp quy định, không chấp hành pmùi hương áncơ cấu lại đã có được phê cẩn thận, ko chấp hành chỉ đạo của Ban kiểm soát và điều hành quan trọng.

See more: Getpczone Corel Draw X3 Crack Free Download For 32/64 Bit, Coreldraw X3 Crack Full Version Free Download

6. Kiến nghị Ngânsản phẩm Nhà nước quyết định: nắm đổivẻ ngoài kiểm soát quan trọng đặc biệt, gia hạn hoặc kết thúc thời hạn kiểm soát và điều hành sệt biệt;cho vay vốn đặc trưng, gia hạn thời hạn cho vay đặc trưng, thu nợ khoản vay đặc biệt;tkhô giòn lý gia sản, tịch thu Giấy phxay của tổ chức triển khai tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt quan trọng.

7. Nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo khí cụ của Luật này.

Điều 146c. Trách nát nhiệmcủa tổ chức tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc trưng, công ty cài, member góp vốn, cổđông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát điều hành, Tổng giám đốc(Giám đốc) của tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành đặc biệt

1.Tổ chức tín dụng được kiểm soát quan trọng, nhà cài đặt, thành viên góp vốn, cổđông của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt gồm trách nát nhiệm sau đây:

a) Xây dựng pmùi hương áncơ cấu lại theo những hiểu biết của Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt;

b) Thực hiện nay chủtrương, phương án tổ chức cơ cấu lại đã làm được cấp bao gồm thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

c) Thực hiện nay quyết định,thưởng thức của Ngân hàng Nhà nước nguyên tắc trên Điều 146a của Luật này;

d) Thực hiện đưa ra quyết định,yên cầu của Ban điều hành và kiểm soát đặc biệt quan trọng phương pháp tại Điều 146b của Luật này.

2. Hội đồng cai quản trị,Hội đồng thành viên, Ban điều hành và kiểm soát, Tổng người đứng đầu (Giám đốc) của tổ chức triển khai tín dụngđược kiểm soát điều hành đặc biệt quan trọng bao gồm trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện tại tráchnhiệm chế độ tại khoản 1 Điều này;

b) Quản trị, kiểmkiểm tra, điều hành quản lý chuyển động marketing của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, đảm bảo an toàn bình an tàisản của tổ chức tín dụng.

Điều 146d. Khoản vayđặc biệt

1. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát quan trọng đặc biệt được vay đặc biệt quan trọng của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiềngửi đất nước hình chữ S, Ngân hàng Hợp tác xã nước ta cùng các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán không giống trongtrường đúng theo sau đây:

a) Để hỗ trợ thanh hao khoảnKhi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán bao gồm nguy hại mất kỹ năng đưa ra trả hoặc lâm vào hoàn cảnh triệu chứng mấtkỹ năng bỏ ra trả, đe dọa sự bình ổn của khối hệ thống vào thời gian tổ chức triển khai tín dụngđược kiểm soát và điều hành quan trọng, bao hàm cả trường thích hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán vẫn thực hiệnphương án tổ chức cơ cấu lại đã có được phê duyệt;

b) Để hỗ trợ phục hồitheo giải pháp hồi phục, phương án chuyển nhượng bàn giao đề nghị đã làm được phê để ý.

2.Khoản vay mượn quan trọng đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các số tiền nợ không giống, nói cảcác số tiền nợ tài giỏi sản đảm bảo của tổ chức triển khai tín dụng vào trường đúng theo sau đây:

a) khi đến hạn trả nợ,trừ trường đúng theo trong thời gian phương pháp tổ chức cơ cấu lại không được phê xem xét hoặctrường hòa hợp chuyển đổi giải pháp tổ chức cơ cấu lại nhưng mà không được phê duyệt;

b) Lúc giải thể, phásản tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

3.Ngân sản phẩm Nhà nước lao lý chi tiết việc cho vay vốn đặc biệt đối với tổ chức tíndụng được kiểm soát quan trọng đặc biệt.

Điều 146đ. Quản trị, điềuhành với hot độngcủa tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành quánh biệt

1. Nội dung, phạm vihoạt động của tổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát quan trọng đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước quyếtđịnh, trừ trường hòa hợp công cụ trên khoản 3 Điều 146b của Luật này.

2. Trong thời hạn kiểmthẩm tra đặc biệt, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành quan trọng chưa phải tuân hành quyđịnh trên những điều 128, 130, 131 với 140 của Luật này mà lại triển khai theo quyết địnhcủa Ngân hàng Nhà nước so với từng ngôi trường hợpgắng thể; trường vừa lòng số tiền cần trích lập dự trữ rủi ro khủng hoảng to hơn chênh lệchthu bỏ ra từ bỏ công dụng kinh doanh hằng năm(không bao gồm số tiền dự phòng rủi ro khủng hoảng sẽ tạm thời trích trong năm) thì nút trích lậpdự phòng khủng hoảng về tối tphát âm bởi mức chênh lệch thu chi.

3. Tổ chức tín dụngđược điều hành và kiểm soát đặc biệt chưa phải thực hiện dự trữ đề nghị.

4. Tổ chức tín dụngđược điều hành và kiểm soát quan trọng được miễn nộp giá tiền bảo đảm tiềngửi, tầm giá tđắm say gia Quỹ bảo đảm bình an hệ thốngquỹ tín dụng thanh toán quần chúng.

5. Việc tổchức Đại hội đồng người đóng cổ phần, ra mắt báo cáo của tổ chức tín dụng thanh toán được kiểmrà soát đặc biệt quan trọng được triển khai theo trải nghiệm của Ngân hàng Nhà nước phù hợp cùng với mụctiêu đảm bảo an toàn khối hệ thống tổ chức tín dụng.

6. Số lượng thànhviên, nhiệm kỳ Hội đồng quản ngại trị, Hội đồng member, Ban kiểm soát của tổ chứctín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành đặc trưng bởi Ngân mặt hàng Nhà nước ra quyết định phù hợp vớiyếu tố hoàn cảnh hoạt động vui chơi của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành đặc biệt.

Trường vừa lòng Hội đồngquản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát điều hành của tổ chức tín dụng không còn nhiệm kỳmà tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc biệt quan trọng chưa thai, bổ nhiệm Hội đồng cai quản trị,Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát điều hành nhiệm kỳ new thì Hội đồng quản ngại trị, Hội đồngthành viên, Ban điều hành và kiểm soát ngày nay liên tục thực hiện bài toán cai quản trị, kiểm soáttổ chức tín dụng theo giải pháp của pháp luật.”

28.Bổ sung các mục 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ với 1e vào sau cùng Mục 1 Cmùi hương VIII nlỗi sau:

“Mục 1a.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CƠ CẤU LẠI TCHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 147. Đánh giá tổngthể hoàn cảnh tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt

1. Ban điều hành và kiểm soát đặcbiệt đòi hỏi tổ chức tín dụng được kiểm soát điều hành đặc trưng thuê tổ chức kiểm toán độclập rà soát, nhận xét thực trạng tài bao gồm, xác minh cực hiếm thực của vốn điềulệ và những quỹ dự trữ cùng với các ngôn từ rõ ràng theo yêucầu của Ban kiểm soát điều hành đặc biệt quan trọng. Việc mướn tổ chức kiểm toán thù chủ quyền đề xuất hoànthành vào thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gồm ra quyết định thành lập Ban kiểm soátquan trọng đặc biệt.

Trường hợp tổ chứctín dụng được điều hành và kiểm soát quan trọng ko xong bài toán mướn tổ chức triển khai kiểm toán độclập vào thời hạn phép tắc, Ban kiểm soát điều hành quan trọng đặc biệt hướng dẫn và chỉ định tổ chức kiểm toántự do.

2. Trong thời hạn 04tháng, kể từ ngày tất cả ra quyết định thành lập và hoạt động Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt quan trọng, tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt đề xuất ngừng và gửi Ban điều hành và kiểm soát đặcbiệt kết quả tự reviews toàn diện và tổng thể hoàn cảnh của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán kia với đề xuấtnhà trương cơ cấu tổ chức lại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành đặc biệt quan trọng.

3. Trong thời hạn 05tháng, kể từ ngày có ra quyết định Thành lập và hoạt động Ban kiểm soát điều hành quan trọng đặc biệt, Ban kiểm soátđặc biệt xong vấn đề Reviews tổngthể thực trạng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểmthẩm tra đặc biệt, tất cả trong ngôi trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ko ngừng câu hỏi tựđánh giá theo điều khoản tại khoản 2 Vấn đề này.

4. Việc đánh giá tổngthể yếu tố hoàn cảnh của tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành quan trọng luật tại khoản2 và khoản 3 Vấn đề này, trừ quỹ tín dụng quần chúng, đề nghị căn cứ vào report của tổchức kiểm tân oán độc lập cơ chế trên khoản 1 Điều này.

5. Nội dung tấn công giátổng thể và toàn diện thực trạng tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc trưng vì chưng Ban điều hành và kiểm soát đặcbiệt quyết định dẫu vậy yêu cầu bao hàm các câu chữ buổi tối tphát âm sau đây:

a) Tình hình tàichủ yếu, cực hiếm thực của vốn điều lệ và những quỹ dự trữ;

b) Thực trạng về tổchức, cai quản trị, quản lý, khối hệ thống technology thông tin;

c) Thực trạng về hoạtđộng, sale.

6. Chi phí mướn tổ chứckiểm toán độc lập và các ngân sách khác tương quan đến đánh giá toàn diện thực trạngtổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát quan trọng đặc biệt bởi tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành đặcbiệt chi trả và được hạch tân oán vào ngân sách của tổ chức tín dụng thanh toán đó.

Điều 147a. Đề xuất vàquyết định công ty trương tổ chức cơ cấu lại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc biệt

1. Trên cửa hàng đánhgiá tổng thể và toàn diện thực trạng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành đặc biệt, Ban kiểm soátđặc biệt quan trọng đề xuất với Ngân hàngNhà nước nhà trương cơ cấu tổ chức lại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc trưng.

2. Trong thời hạn 60ngày, Tính từ lúc ngày cảm nhận khuyến nghị của Ban kiểm soát và điều hành đặc biệt, Ngân mặt hàng Nhà nướcchú ý, đưa ra quyết định hoặc trình nhà nước, Thủ tướng mạo nhà nước để mắt tới, quyết địnhcông ty trương cơ cấu tổ chức lại tổ chức tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc biệt theo thẩm quyềnnguyên lý tại Điều 146 của Luật này.

3. Trong thời hạn 30ngày, kể từ ngày nhận thấy đề xuất của Ngân mặt hàng Nhà nước, nhà nước, Thủ tướngnhà nước lưu ý, quyết định nhà trương cơ cấu tổ chức lại tổ chức triển khai tín dụng được kiểmrà soát quan trọng theo thđộ ẩm quyền vẻ ngoài tại Điều 146 của Luật này.

Mục 1b.PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI TCHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂMSOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 148. Xây dựng vàphê coi xét cách thực hiện phục hồi

1. Trong thời hạn 60ngày, kể từ ngày nhận được ra quyết định công ty trương tổ chức cơ cấu lại theo cách thực hiện phụchồi, tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành đặcbiệt buộc phải hoàn thành bài toán xây dừng và trình Ban kiểm soát và điều hành đặc trưng giải pháp phụchồi.

2. Trong thời hạn 30ngày, kể từ ngày nhận thấy phương án phục hồi của tổ chức tín dụng được kiểmsoát đặc biệt, Ban kiểm soát và điều hành quan trọng review, report Ngân mặt hàng Nhà nước vềtính khả thi của phương pháp hồi phục.

Đối cùng với phương án phụchồi quỹ tín dụng quần chúng, Ban kiểm soát và điều hành quan trọng phối phù hợp với Bảo hiểm tiền gửitoàn nước, Ngân sản phẩm Hợp tác làng mạc cả nước Reviews tính khả thi của phương án; đốivới phương án hồi sinh tổ chức triển khai tài chủ yếu vi tế bào, chủ thể tài chủ yếu, Ban kiểmsoát đặc trưng pân hận phù hợp với Bảo hiểm chi phí gửi toàn nước reviews tính khả thi củaphương pháp.

3. Trong thời hạn 60ngày, Tính từ lúc ngày cảm nhận báo cáo, phương pháp phục hồi do Ban kiểm soát và điều hành quánh biệttrình, Ngân hàng Nhà nước để mắt tới, phê để mắt tới hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phêđể ý giải pháp phục hồi theo thđộ ẩm quyền chính sách trên Điều 146 của Luật này.

4. Trường vừa lòng tổ chứctín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát quan trọng ko xong xuôi Việc kiến tạo phương pháp phụchồi theo luật tại khoản 1 Điều này hoặccách thực hiện phục sinh ko được cấp gồm thẩm quyền phê chuẩn y theo quy định tại khoản3 Như vậy thì Ngân mặt hàng Nhà nước chăm chú, đưa ra quyết định hoặc trình nhà nước, Thủtướng nhà nước quyết định công ty trương sáp nhập, vừa lòng tốt nhất, chuyển nhượng toàn bộcổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển giao bắt buộchoặc vỡ nợ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành quan trọng theo thẩm quyền quy địnhtrên Điều 146 của Luật này.

Điều 148a. Nội dungphương pháp phục hồi

1. Pmùi hương án phục hồibao hàm các nội dung về tối tphát âm sau đây:

a) Pmùi hương án tăng vốnđiều lệ và thời hạn thực hiện phương án tăng vốn điều lệ trong các trường hợp:quý hiếm thực của vốn điều lệ rẻ rộng vốnpháp định; xác suất bình yên vốn dưới nấc phương pháp của Ngân sản phẩm Nhà nước; theo yêucầu của Ngân mặt hàng Nhà nước để đảm bảo an toàn bình an hoạt động của tổ chức tín dụng;

b) Phương thơm án hoạt độngkinh doanh trong quy trình phục hồi;

c) Phương án tổ chức cơ cấu tổchức, quản lí trị, điều hành;

d) Phương án xử trí tồntại, yếu hèn kỉm về tài thiết yếu, nợ xấu, tài sản bảo vệ cùng các giải pháp xung khắc phụcnhững vi phi pháp luật;

đ) Phương án đưa ra trảtheo trong suốt lộ trình so với tiền gửi của công ty là pháp nhân, tiền gửi, chi phí vaycủa tổ chức triển khai tín dụng khác; phương pháp cách xử trí khoản vay mượn quan trọng vẫn vay mượn, bao hàm cảkhoản vay đặc biệt quan trọng phương pháp trên khoản 3 Điều 145a của Luật này;

e) Biện pháp hỗ trợluật trên Điều 148b của Luật này đề nghị áp dụng;

g) Lộ trình, thời hạntiến hành cách thực hiện hồi sinh.

2. Trường vừa lòng Ngânhàng Nhà nước dự con kiến hướng đẫn tổ chức tín dụng thanh toán cung cấp, bên cạnh những câu chữ quyđịnh tại khoản 1 Điều này, tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt kết hợp vớitổ chức triển khai tín dụng hỗ trợ bổ sung cập nhật các văn bản sau đây:

a) Phương án cung cấp củatổ chức tín dụng thanh toán cung ứng so với tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành sệt biệt;giải pháp hỗ trợ đối với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hỗ trợ;

b) Phương thơm án trảlương, thù lao, tiền thưởng trọn cùng các chính sách khác cho tất cả những người được biệt phái thamgia hỗ trợ cai quản trị, quản lý điều hành tổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát sệt biệt;

c) Phương án trảlương cho người lao cồn của tổ chức tín dụng được điều hành và kiểm soát đặc biệt quan trọng trong thờigian điều hành và kiểm soát quan trọng đặc biệt.

Điều 148b. Biện phápcung cấp thực hiện cách thực hiện phục hồi

1. Tổ chức tín dụngđược kiểm soát đặc biệt là bank thương mại, bank hợptác làng, công ty tài chính được vận dụng một hoặc một vài phương án cung ứng sauđây:

a) Bán nợ xấu khôngtài giỏi sản đảm bảo hoặc nợ xấu có tài sản đảm bảo cơ mà gia tài bảo đảm an toàn đang bị kêbiên, tài sản bảo đảm không tồn tại làm hồ sơ, giấy tờ phù hợp lệ mang đến tổ chức nhưng mà Nhà nước sởhữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ ra đời để cách xử trí nợ xấucủa tổ chức tín dụng;

b) Vay đặc trưng vớilãi suất vay khuyến mãi tới mức 0% của Ngân hàng Nhà nước;

c) Hạch tân oán dần vàongân sách phần chênh lệch thân cực hiếm ghi sổ của khoản nợ, khoản buộc phải thu, khoảnđầu tư chi tiêu góp vốn, thiết lập cổ phần đã hạch toán thù trong bảng cân nặng đốikế toán thù với giá cả cùng số chi phí dự trữ đang trích lập của những khoản này phù hợpvới tình hình tài chính của tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành đặc biệt cùng với thời hạnvề tối nhiều là 10 năm;

d) Miễn, giảm tiềnlãi vay tái cấp vốn, vay mượn đặc trưng của Ngân mặt hàng Nhà nước;

đ) công ty chúng tôi tài chínhđược vay mượn đặc biệt với lãi vay ưuđãi tới mức 0% của Bảo hiểm tiền gửi đất nước hình chữ S từ bỏ Quỹ dự trữ nghiệp vụ;

e) Nhận chi phí gửi hoặcvay mượn của tổ chức triển khai tín dụng cung ứng với lãi suất vay ưu đãi;

g) Muanợ, trái khoán doanh nghiệp lớn bởi tổ chức tín dụng cung cấp sở hữu đang rất được phânnhiều loại team nợ đầy đủ tiêu chuẩn theo luật pháp của Ngân mặt hàng Nhà nước

h) Mua, đầu tư hệ thốngtechnology biết tin vượt phần trăm quy định tại Điều 140 của Luật này;

i)Biện pháp khác theo phương pháp hồi sinh đã có được phê chăm chút.

2. Tổ chức tín dụngđược điều hành và kiểm soát nhất là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai tài chủ yếu vi tế bào đượcvận dụng một hoặc một vài biện pháp hỗ trợ sau đây:

a) Biện pháp quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Vay quan trọng vớilãi suất vay khuyến mãi tới cả 0% của Bảo hiểm tiền gửi đất nước hình chữ S trường đoản cú Quỹ dự trữ nghiệpvụ;

c) Tổ chức tài chínhvi mô được vay mượn đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước cùng với lãi vay ưu đãi tới cả 0%;

d) Quỹ tín dụng nhândân được vay mượn quan trọng của Ngân hàng Hợp tác thôn Việt Nam tự Quỹ bảo vệ an toànkhối hệ thống quỹ tín dụng thanh toán quần chúng. # với lãi suất vay ưuđãi tới cả 0%;

đ) Biện pháp kháctheo phương pháp phục hồi đã có được phê trông nom.

3. Bảo hiểm tiền gửiViệt Nam được hạch tân oán bớt Quỹ dự phòng nhiệm vụ nhằm xử trí số tiền cho vay vốn đặcbiệt ko thu hồi được.

4. Ngân hàng Hợptác buôn bản cả nước được hạch toán bớt Quỹ bảo đảm an ninh hệ thốngquỹ tín dụng thanh toán quần chúng. # để xửlý số tiềncho vay vốn quan trọng đặc biệt không tịch thu được.

Điều 148c. Tổ chức thựchiện nay phương pháp phục hồi

1. Ban điều hành và kiểm soát đặcbiệt chỉ huy, chất vấn, giám sát tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc trưng triểnkhai tiến hành phương pháp hồi phục đã có được phê coi ngó.

2. Theo đề xuất củaBan điều hành và kiểm soát đặc biệt quan trọng, Ngân sản phẩm Nhà nước quyết định hoặc trình Thủ tướngnhà nước ra quyết định các câu chữ sau đây:

a) Việc sửa thay đổi, bổsung phương pháp hồi sinh, bao gồm cả bài toán gia hạn thời hạn tiến hành phương ánphục hồi;

b) Chnóng xong xuôi thực hiệncách thực hiện phục hồi nhằm gửi quý phái cách thực hiện sáp nhập, phù hợp tuyệt nhất, gửi nhượngtoàn bộ cổ phần, phần vốngóp bên trên cơ sở kiến nghị của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soát và điều hành quan trọng cùng với Ban kiểmkiểm tra quan trọng đặc biệt.

3. Ngân hàng Nhà nướcphát hành đưa ra quyết định chỉ định tổ chức triển khai tín dụng cung cấp theo giải pháp phục hồi đãđược phê duyệt.

4. Trường đúng theo Ngânmặt hàng Nhà nước xét thấy tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát và điều hành đặc biệt không tồn tại khảnăng hồi sinh theo phương án phục hồiđã làm được phê coi sóc hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồicơ mà tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát quan trọng không khắc phục được chứng trạng dẫnmang lại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đó được đặt vào kiểm soát và điều hành quan trọng đặc biệt thì Ngân sản phẩm Nhà nướcđưa ra quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng tá nhà nước ra quyết định chủ trương sápnhập, hòa hợp độc nhất vô nhị, chuyển nhượng cục bộ cổ phần, phầnvốn góp, giải thể, chuyểngiao bắt buộchoặc vỡ nợ tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành đặc biệt quan trọng theo thđộ ẩm quyền quy địnhtrên Điều 146 của Luật này.

Điều 148d.Điều khiếu nại so với tổ chức tín dụng thanh toán hỗ trợ

Tổ chức tín dụng hỗtrợ nên đáp ứng những ĐK sau đây:

1. Hoạt cồn kinhdoanh tất cả lãi trong ít nhất 02 năm liền kề trước thời gian được xem xét chỉ địnhtham gia hỗ trợ theo báo cáo tài chủ yếu đã được kiểmtân oán độc lập;

2. Đáp ứng những tỷ lệbảo đảm bình an phương pháp trên Điều 130 của Luật này;

3. Hội đồng thànhviên, Hội đồng quản ngại trị, Ban kiểm soát điều hành tất cả số lượng với cơ cấu theo điều khoản củapháp luật;

4. Có khối hệ thống kiểmthẩm tra nội bộ với kiểm toán nội cỗ chuyên trách nát bảo đảm tuân hành quy định tại Điều40 và Điều 41 của Luật này.

Điều 148đ. Quyền vànghĩa vụ của tổ chức tín dụng hỗ trợ

1. Phối phù hợp với tổ chứctín dụng thanh toán được điều hành và kiểm soát đặc biệt xuất bản phương án phục hồi theo công cụ trên khoản2 Điều 148a của Luật này.

2. Lựa lựa chọn, giới thiệucùng điều động cán cỗ đủ năng lực, kinh nghiệm tay nghề, ĐK tmê mệt gia quản trị, kiểmsoát cùng điều hành quản lý tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát đặc biệt quan trọng theo đề nghị củaNgân mặt hàng Nhà nước.

3. Tổ chức triểnkhai, cai quản, đo lường và thống kê tổ chức triển khai, buổi giao lưu của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được kiểm soátđặc biệt theo giải pháp phục hồi đã có được phê duyệt; khuyến cáo với Ban kiểm soát đặcbiệt câu hỏi sửa đổi, bổ sung phương án phục sinh đã được phê chú ý.

4. Cho vay mượn, gửi tiềncùng với lãi vay chiết khấu tại tổ chức triển khai tín dụng được kiểm soát điều hành đặc trưng theo pmùi hương ánhồi phục đã làm được phê phê chuẩn.

5. Bán nợ, trái phiếudoanh nghiệp lớn đang được phân loại đội nợ đầy đủ tiêu chuẩn theo điều khoản của Ngânsản phẩm Nhà nước mang đến tổ chức tín dụng thanh toán được kiểm soát điều hành quan trọng theo những hiểu biết củaNgân sản phẩm Nhà nước.

6. Mua lại nợ, tráiphiếu công ty lớn vẫn bán hiện tượng tại khoản 5 Điều này theo yên cầu của Ngânsản phẩm Nhà nước.

7. Được vay mượn tái cấp vốncùng với lãi suất ưu đãi tới cả 0%, được giảm 50% xác suất dự trữ đề nghị theo phươngán hồi phục đã được phê coi ngó.

See more: Download Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Pdf Miễn Phí, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5

8. Không bị tinh giảm vềxác suất tải, đầu tư trái khoán nhà nước, trái phiếu được nhà nước bảo hộ quyđịnh tại điểm e khoản 1 Điều 130 của Luật này.

9. Các khoản cho vay,tiền gửi tại tổ chức tín dụng được kiểm soát và điều hành quan trọng được vận dụng thông số đen đủi ro0% lúc tính Phần Tră