FAMILY AND FRIENDS SPECIAL EDITION 5 (PHIÊN BẢN TỪ LỚP 3

*
Gia sư Vina xin phân chia sẻ Tài liệu Family & Friends Special Edition Grade, đấy là giáo trình giờ đồng hồ Anh được sử dụng thoáng rộng trong các trường tè học tập trên toàn quốc, Bộ Family and Friends Special Edition được Bộ Giáo Dục cùng Đào Tạo tin cần sử dụng trong chương trình nâng cao giờ Anh trong giáo dục, nhất là ở bậc tè học, sách bố cục cụ thể, công nghệ, hình ảnh thư giãn, hài hước, góp các em hứng trúc trong câu hỏi học tập giờ đồng hồ Anh.

Family and Friends Special Edition Grade 5 rất đầy đủ Student book, SB Audio, Workbook, WB Audio, Teacher note, Flashcards, Phonics cards. Activities

Cliông chồng vào gia su để thấy Lớp Mới

Cliông chồng vào gia su nhằm Đăng Ký Tìm Gia Sư

Clichồng vào gia su nhằm Đăng Ký Làm Gia Sư

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Pass giải tệp ZIP trường hợp có là :giasuvimãng cầu.com.vn

Family and Friends Special Edition Grade 5

Download Family và Friends Special Edition Grade 5 – Student book

Download Family và Friends Special Edition Grade 5 – Student book CD

Download Family và Friends Special Edition Grade 5 – Workbook

Download Family và Friends Special Edition Grade 5 – Workbook CD

Download Family and Friends Special Edition Grade 5 – Teacher note

Download Family and Friends Special Edition Grade 5 – Flashcards

Download Family và Friends Special Edition Grade 5 – Phonics cards

Download Family và Friends Special Edition Grade 5 – Professional Development 2016

 

Xem Family & Friends Special Edition Grade 1

Xem Family và Friends Special Edition Grade 2

Xem Family và Friends Special Edition Grade 3

Xem Family & Friends Special Edition Grade 4

Mời các bạn coi các bộ tư liệu xuất xắc khác

Xem bộ Little Friends giáo trình tiếng Anh trẻ em 3-5 tuổi 

Xem bộ Family and Friends 1,2 (ấn bản trang bị nhất)

Xem bộ Family & Friends 1 – 2nd Edition 

Các chúng ta cũng có thể truy vấn cập website trung tâm gia sư vina nhằm kiếm tìm hoặc đăng ký có tác dụng giáo viên, cũng như xem các bài học và download tài liệu