Factory Io

HomeĐiện - Tự rượu cồn hoáPhần mềm Tự rượu cồn hoáFactory IO v2.4.3 - Phần mềm mô phỏng hệ thống tự động hoá 3D - Full Craông chồng Active
*

Giới thiệu tổng quan

Factory I/O bao gồm rộng trăng tròn chình ảnh lấy cảm xúc từ bỏ các vận dụng công nghiệp phổ cập.

Bạn đang xem: Factory io

Sử dụng tlỗi viện các bộ phận công nghiệp cùng các I/O không ngừng mở rộng trong phòng trang bị bằng cách tạo các kịch bản huấn luyện và giảng dạy Theo phong cách riêng biệt của bạn.Các chúng ta có thể coi chi tiết trên trang chủ:factoryio.com/features

Một số hình hình ảnh từ bỏ trang chủ Factory I/O

*
Hơn 20 hoạt chình ảnh tất cả sẵn
*
Thư viện các phần tử công nghiệp nhiều dạng
*
Digital & analog I/O
*
I/O drivers

Yêu cầu hệ thống

Operating System: Windows 7 SP1+ or higherCPU: CPU with SSE2 instruction set supportGPU: NVIDIA since 2006 (GeForce 8), AMD since 2006 (Radeon HD 2000), Intel since 2012 (HD 4000 / IvyBridge)

Tải về ứng dụng Factory IO v2.4.3

Password: www.gifur.me

Hướng dẫn cài đặt cùng crachồng Factory IO 2.4.3

1. Giải nén file thiết lập về.2.

Xem thêm: Autodesk Autocad 2014 Free Download Autocad 2014 X86/X64 Iso Full Version For Pc

Chạy file "factoryio-installer-latest.exe" nhằm cài đặt phần mềm3. Copy file "Factory IO.exe" vào thư mục theo con đường dẫn: "C:Program Files (x86)Real GamesFactory IO" 4. Copy file "Assembly-CSharp.dll" vào thỏng mục theo đường dẫn: "C:Program Files (x86)Real GamesFactory IOFactory IO_DataManaged"

Kết luận

Theo gifur.me thì đây là 1 phần mềm tương đối tốt, trực quan tiền, hình hình ảnh tế bào bỏng thực tế giúp bạn bè nắm rõ vấn đề cùng tác động cao hơn nữa, đặc biệt là chúng ta sinch viên mới tìm hiểu về thiết kế PLC.