DOWNLOAD 19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sở tiêu chí làng nông làng mạc mới quá trình 2016-2020

Vừa qua, Thủ tướng đã ký Quyết định 1980/QĐ-TTg phát hành Bộ Tiêu chí tổ quốc về thôn nông buôn bản bắt đầu (Bộ tiêu chuẩn xã) quy trình tiến độ 2016-20đôi mươi.

Bạn đang xem: Download 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 1980/QĐ-TTg

Hà Thành, ngày 17 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016- 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Cnạp năng lượng cđọng Luật tổ chức Chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định số 398/QĐ-TTgngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng mạo Chính phủ về ban hành chiến lược triểnknhì Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 mon 1một năm 2015 của Quốc hội về phêchú tâm chủ trương chi tiêu các công tác mục tiêunon sông tiến trình 2016 - 2020;

Xét đềnghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp với Phát triển nông làng mạc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hẳn nhiên Quyếtđịnh này Bộ tiêu chuẩn tổ quốc về làng nông thôn bắt đầu giai đoạn năm 2016 - 20trăng tròn (gọi tắtlà Bộ tiêu chuẩn xã).

Điều 2. Nhiệm vụ của các Sở,ngành, địa phương:

1. Các Sở, ngành liên quan căn cứ chứcnăng làm chủ bên nước, phát hành khuyên bảo thực hiện đối với những tiêu chí, chỉtiêu trực thuộc Bộ tiêu chí làng mạc.

2. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phốtrực ở trong Trung ương căn cứ gợi ý của các Bộ, ngành liên quan, chế độ cụthể đối với các đội làng mạc cân xứng cùng với điều kiện đặc điểm, nhu yếu phát triển kinhtế - làng mạc hội, đính xuất bản nông làng mới với tái cơ cấu tổ chức ngành nông nghiệp, thựchiện nay công nghiệp hóa, tiến bộ hóa nông nghiệp, nông xóm.

Xem thêm: Vltk Công Thành Chiến 1 - Vl Công Thành Chiến Cho Android

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn:

a) Tổng đúng theo trả lời của những Sở,ngành liên quan để ban hành cẩm nang, tài liệu khuyên bảo tiến hành Bộ tiêu chíbuôn bản nông làng mạc new quy trình 2016 - 2020 cho các địa phương;

b) Nghiên cứu vãn, chỉ đạo thí điểm cácquy mô nông thôn new hình dáng mẫu; khuyến cáo các tiêu chí cải thiện chất lượng đối vớinhững làng mạc đã có được thừa nhận đạt chuẩn chỉnh nông thôn new, tiêu chuẩn thiết kế quy mô xãnông buôn bản new kiểu dáng chủng loại, trình Thủ tướng tá nhà nước chu đáo, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực thực hiện Tính từ lúc ngày 01 mon 1hai năm 2016 cùng thay thế Quyết định số491/QĐ-TTg ngày 16 tháng bốn năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Việc phát hành Bộtiêu chuẩn đất nước về nông thôn new và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 mon 02năm 2013 của Thủ tướng nhà nước sửa đổi một số trong những tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí quốcgia về nông làng new.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở ở trong Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác thức giấc, thị thành trực ở trong Trung ương, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị cóliên quan Chịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng mạo, các Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các Bộ, ban ngành ngang Sở, ban ngành nằm trong CP; - Thành viên BCĐ những lịch trình MTQG; - VPĐT NTM Trung ương (Sở NN&PTNT); - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh giấc, tỉnh thành trực trực thuộc TW; - Văn chống Trung ương với những Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc với những Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống chống Quốc hội; - Tòa án Nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm giáp Nhân dân về tối cao; - Ủy ban Gigiết hại tài bao gồm quốc gia; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan liêu Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các Pcông nhân, Trợ lý TTgCP., tổng giám đốc Cổng TTĐT, những Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, NC, V.III, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Vương Đình Huệ

BỘTIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 mon 10 năm năm 2016 của Thủ tướng mạo Chính phủ)

I. QUY HOẠCH

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

Chỉ tiêu theo vùng

Trung du miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

1

Quy hoạch

1.1. Có quy hướng chung thi công xã<1> được phê phê duyệt và được ra mắt công khai minh bạch đúng thời hạn

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

1.2. Ban hành chế độ làm chủ quy hướng thông thường xây cất xóm và tổ chức triển khai theo quy hoạch

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

II. HẠ TẦNG KINH TẾ- XÃ HỘI

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

Chỉ tiêu theo vùng

Trung du miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

2

Giao thông

2.1. Đường làng và con đường tự trung trọng tâm làng cho mặt đường huyện được vật liệu bằng nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo an toàn ô tô đi lại dễ ợt xung quanh năm

UBND cung cấp tỉnh giấc khí cụ rõ ràng để tương xứng với quy hoạch, ĐK thực tiễn, nhu yếu trở nên tân tiến kinh tế - làng hội, đảm bảo tính liên kết của khối hệ thống giao thông trên địa bàn

2.2. Đường trục xóm, phiên bản, ấp với đường liên thôn, bản, ấp tối thiểu được cứng hóa, đảm bảo ô tô chuyển động dễ dãi xung quanh năm

2.3. Đường ngõ, làng mạc không bẩn cùng không lầy lội vào mùa mưa

2.4. Đường trục thiết yếu nội đồng bảo đảm đi lại sản phẩm & hàng hóa dễ dãi xung quanh năm

3

Tbỏ lợi

3.1. Tỷ lệ diện tích S khu đất tiếp tế NNTT được tưới cùng tiêu nước chủ động đạt trường đoản cú 80% trsinh sống lên

Ủy Ban Nhân Dân cung cấp tỉnh nguyên tắc ví dụ theo hướng bảo vệ phương châm tái cơ cấu tổ chức ngành NNTT, mê say ứng cùng với thay đổi khí hậu cùng hiện ra những vùng thêm vào nông sản sản phẩm & hàng hóa trở nên tân tiến bền vững

3.2. Đảm bảo đủ ĐK đáp ứng nhu cầu trải đời số lượng dân sinh cùng theo dụng cụ về chống kháng thiên tai tại chỗ

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

4

Điện

4.1. Hệ thống năng lượng điện đạt chuẩn

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

4.2. Tỷ lệ hộ thực hiện điện liên tiếp, an ninh tự những nguồn

≥98%

≥95%

≥99%

≥98%

≥98%

≥98%

≥99%

≥98%

5

Trường học

Tỷ lệ ngôi trường học tập những cấp: mần nin thiếu nhi, chủng loại giáo, tiểu học tập, trung học đại lý tất cả các đại lý thứ chất cùng sản phẩm dạy dỗ học đạt chuẩn chỉnh quốc gia

≥80%

≥70%

100%

≥80%

≥80%

≥70%

100%

≥70%

6

Thương hiệu đồ gia dụng chất văn uống hóa

6.1. Xã có nhà văn hóa truyền thống hoặc hội ngôi trường đa zi năng cùng Sảnh thể dục ship hàng sinc hoạt văn hóa, thể dục thể thao của toàn xã

Ủy Ban Nhân Dân cấp thức giấc luật pháp rõ ràng để phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhu yếu của cộng đồng cùng đặc điểm văn hóa truyền thống từng dân tộc

6.2. Xã gồm điểm vui chơi giải trí, vui chơi và thể dục mang đến trẻ nhỏ và fan cao tuổi theo quy định<2>

6.3. Tỷ lệ buôn bản, bản, ấp bao gồm công ty văn hóa truyền thống hoặc địa điểm sinc hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cùng đồng

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

Cửa hàng hạ tầng thương mại nông thôn

Xã gồm chợ nông xóm hoặc nơi giao thương mua bán, đàm phán sản phẩm hóa

Ủy Ban Nhân Dân cấp cho thức giấc chế độ ví dụ nhằm phù hợp với quy hướng, điều kiện thực tế, nhu yếu trở nên tân tiến kinh tế - xã hội với Điểm lưu ý văn hóa truyền thống từng dân tộc

8

Thông tin cùng Truyền thông

8.1. Xã gồm điểm Giao hàng bưu chính

UBND cấp cho tỉnh phương tiện ví dụ để phù hợp cùng với ĐK thực tế, nhu cầu của những tổ chức triển khai với cộng đồng từng xã

8.2. Xã tất cả hình thức dịch vụ viễn thông, internet

8.3. Xã tất cả đài truyền tkhô cứng và khối hệ thống loa đến những thôn

8.4. Xã có vận dụng technology công bố vào công tác thống trị, điều hành

9

Nhà sinh hoạt dân cư

9.1. Nhà trợ thì, dột nát

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

9.2. Tỷ lệ hộ tất cả nhà ở đạt tiêu chuẩn chỉnh theo quy định

≥80%

≥75%

≥90%

≥80%

≥80%

≥75%

≥90%

≥70%

III. KINH TẾ VÀ TỔCHỨC SẢN XUẤT

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

Chỉ tiêu theo vùng

Trung du miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bởi sông Cửu Long

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu bạn khoanh vùng nông xã đến năm 20đôi mươi (triệu đồng/người)

≥45

≥36

≥50

≥36

≥41

≥41

≥59

≥50

11

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tiến trình 2016-2020

≤6%

≤12%

≤2%

≤5%

≤5%

≤7%

≤1%

≤4%

12

Lao hễ bao gồm bài toán làm

Tỷ lệ người có vấn đề làm cho bên trên số lượng dân sinh vào lứa tuổi lao động có khả năng tđắm đuối gia lao động

≥90%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

13

Tổ chức sản xuất

13.1. Xã bao gồm hợp tác thôn chuyển động theo như đúng pháp luật của Luật Hợp tác xóm năm 2012

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

13.2. Xã bao gồm mô hình liên kết sản xuất đính thêm cùng với tiêu thú sản phẩm nông nghiệp chủ lực bảo đảm an toàn bền vững

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI- MÔI TRƯỜNG

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

Chỉ tiêu theo vùng

Trung du miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

14

Giáo dục với Đào tạo

14.1. Phổ cập giáo dục thiếu nhi mang lại trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ biến dạy dỗ tiểu học tập đúng độ tuổi; thịnh hành giáo dục trung học tập cơ sở

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

14.2. Tỷ lệ học viên giỏi nghiệp trung học tập đại lý được thường xuyên học trung học tập (rộng lớn, xẻ túc, trung cấp)

≥85%

≥70%

≥90%

≥85%

≥85%

≥70%

≥90%

≥80%

14.3. Tỷ lệ lao rượu cồn có bài toán làm qua đào tạo

≥40%

≥25%

≥45%

≥40%

≥40%

≥25%

≥45%

≥25%

15

Y tế

15.1. Tỷ lệ fan dân tmê mệt gia bảo hiểm y tế

≥85%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

15.2. Xã đạt tiêu chí nước nhà về y tế

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

15.3. Tỷ lệ trẻ nhỏ bên dưới 5 tuổi bị suy bồi bổ thể tốt còi (chiều cao theo tuổi)

≤21,8%

≤26,7%

≤13,9%

≤24,2%

≤24,2%

≤31,4%

≤14,3%

≤20,5%

16

Văn uống hóa

Tỷ lệ xóm, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định

≥70%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

17

Môi ngôi trường và bình yên thực phẩm

17.1. Tỷ lệ hộ được thực hiện nước hòa hợp vệ sinh cùng nước không bẩn theo quy định

≥95%

(≥60% nước sạch)

≥90%

(≥một nửa nước sạch)

≥98%

(≥65% nước sạch)

≥98%

(≥60% nước sạch)

≥95%

(≥60% nước sạch)

≥95%

(≥một nửa nước sạch)

≥98%

(≥65% nước sạch)

≥95%

(≥65% nước sạch)

17.2. Tỷ lệ đại lý cung cấp - kinh doanh, nuôi tLong tbỏ sản, làng mạc nghề đảm bảo an toàn hình thức về bảo vệ môi trường

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17.3. Xây dựng cảnh sắc, môi trường xung quanh xanh - sạch sẽ - đẹp nhất, an toàn

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

17.4. Mai táng cân xứng cùng với nguyên tắc cùng theo quy hoạch

UBND cung cấp tỉnh công cụ rõ ràng để phù hợp cùng với điều kiện thực tế cùng Điểm lưu ý văn hóa truyền thống từng dân tộc

17.5. Chất thải rắn trên địa bàn cùng nước thải khu vực cư dân tập trung, cửa hàng phân phối - kinh doanh được thu lượm, cách xử trí theo quy định

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

17.6. Tỷ lệ hộ gồm nhà cầu, nhà tắm, bể đựng nước sinh hoạt hòa hợp vệ sinh cùng bảo vệ 3 sạch<3>

≥85%

≥70%

≥90%

≥85%

≥85%

≥70%

≥90%

≥70%

17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi bao gồm chuồng trại chăn uống nuôi đảm đảm bảo an toàn sinc môi trường

≥70%

≥60%

≥80%

≥70%

≥75%

≥60%

≥80%

≥70%

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình với cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phđộ ẩm tuân thủ các luật về bảo vệ an toàn thực phẩm

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

V. HỆ THỐNG CHÍNHTRỊ

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

Chỉ tiêu theo vùng

Trung du miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bởi sông Cửu Long

18

Hệ thống chủ yếu trị với tiếp cận pháp luật

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

18.2. Có đầy đủ các tổ chức triển khai vào hệ thống chính trị các đại lý theo quy định

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

18.3. Đảng bộ, cơ quan ban ngành buôn bản đạt tiêu chuẩn chỉnh "trong sáng, vững mạnh"

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

18.4. Tổ chức thiết yếu trị - làng hội của buôn bản đạt nhiều loại khá trnghỉ ngơi lên

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận điều khoản theo quy định

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và chống chống đấm đá bạo lực gia đình; đảm bảo và hỗ trợ những người dễ dẫn đến tổn định tmùi hương trong các lĩnh vực của mái ấm gia đình cùng đời sống làng mạc hội

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

19

Quốc phòng với An ninh

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững vàng bạo dạn, rộng lớn khắp” cùng hoàn thành những tiêu chí quốc phòng

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

19.2. Xã đạt chuẩn chỉnh an ninh về bình yên, đơn độc từ bỏ xã hội cùng đảm bảo bình yên: không tồn tại khiếu kiện đông fan kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội nhân và tệ nạn thôn hội (ma túy, trộm cắp, bài bạc, nghiện hút) được kìm nén, bớt thường xuyên đối với những năm trước